MRL

(MRL (machine room less

מעלית חשמלית ללא חדר מכונות.
בזכות שיתוף פעולה עם חברת FUJI HD וחברת WITTUR נעמן מעליות מספקת את המעליות מהמתקדמות, האיכותיות והמובילות כיום בענף.
יתרונות המעליות שלנו הן רבות:


מעליות ירוקות וחסכוניות בחשמל
נסיעה מבוקרת תדר, חלקה איכותית ושקטה
דיוק עצירה בקומות
חילוץ אוטומטי בהפסקת חשמל
 ללא צורך בחדר מכונות ובכך חוסך שטח שימושי בבניין.
מהירות נסיעה בין 1-3.5 מ/ש לפי צרכי המבנה
פיקודים חכמים:
פיקוד שבת של ״המכון הטכנולוגי להלכה״.
פיקוד שבת של ״מכון צומת״.
 פיקוד יעדים: אפשרות לשילוב מספר מעליות בפיקוד.

פיקודים חכמים:
פיקוד שבת של ״המכון הטכנולוגי להלכה״.
פיקוד שבת של ״מכון צומת״.
פיקוד יעדים: אפשרות לשילוב מספר מעליות בפיקוד.